Национален сайт за агро търговия
Борси:
Хлебна пшеница290 лв./тон
Фуражна пшеница290 лв./тон
Царевица300 лв./тон
Маслодаен слънчоглед560 лв./тон
Домати2.50 лв./кг
Краставици3.30 лв./кг
Картофи0.65 лв./кг
Лук0.65 лв./кг
Чесън6.00 лв./кг
Зеле0.70 лв./кг
Моркови0.80 лв./кг
Червен пипер2.80 лв./кг
Зелен пипер2.00 лв./кг
Тиквички2.60 лв./кг
Патладжан2.50 лв./кг
Червен лук1.20 лв./кг
Карфиол2.20 лв./кг
Зрял фасул3.20 лв./кг
Леща3.10 лв./кг
Арпаджик3.00 лв./кг
Гъби3.70 лв./кг
Тиква0.55 лв./кг
Зелен лук0.40 лв./бр
Салата0.70 лв./бр
Праз1.10 лв./кг
Спанак2.00 лв./кг
Ябълки2.20 лв./кг
Круши2.60 лв./кг
Грозде3.00 лв./кг
Сливи2.00 лв./кг
Нар2.60 лв./кг
Райска ябълка1.60 лв./кг
Дюля1.40 лв./кг
Фъстъци5.00 лв./кг
Бадеми18.50 лв./кг
Кашу26.00 лв./кг
Орехи21.00 лв./кг
Овес280 лв./тон
Захар750 лв./тон
Лимец750 лв./тон
Брашно750 лв./тон

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА АГРО-СДЕЛКА

Настоящите Общи условия за ползване уреждат отношенията между АГРО ПРЕС ООД, в частност услугите предоставени чрез сайта wwww.agro-sdelka.bg, и всеки потребител на Уебсайта АГРО-СДЕЛКА. 
 
Сайтът www.agro-sdelka.bg е собственост на „АГРО ПРЕС” ООД, дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, п.к. 5500, ул. „Трифон Трифонов” №15, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 204332009, тел.: +359 877 337733, електронен пощенски адрес info@agro-sdelka.bg, което предоставя услугите, предмет на настоящите Условия за ползване.
 
I. Дефиниции
В настоящите Общи условия за ползване на сайта АГРО-СДЕЛКА.БГ се използват специфични термини, които имат следното значение:
1.1. Сайтът АГРО-СДЕЛКА.БГ е виртуален информационен канал, чрез който АГРО ПРЕС ООД предоставя информационни и комуникационни услуги чрез достъп до информация посредством електронни препратки и е достъпен от интернет мрежата на www.agro-sdelka.bg
1.2. Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматично препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
1.3. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи. Част от тях са - изпращане на нежелана поща, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация и извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
1.4. Непоискани търговски съобщения са търговски съобщения, изпратени без предварително искане от страна на получателя.
1.5. Парола е избрана от потребителя комбинация от букви, цифри и/или знаци, която заедно с посочения при регистрацията му е-мейл/потребителско име служи за достъп до профила му.
1.6. Потребител е всяко лице, което ползва предоставяните през www.agro-sdelka.bg информационни услуги и ресурси.
1.7. Потребителски профил представлява информация за регистрирания потребител, изисквана от АГРО-СДЕЛКА.БГ при регистрацията и съхранявана. Достъпът до потребителския профил от регистрирания потребител се осъществява чрез въвеждане на посочените при регистрацията е-мейл/потребителско име и парола. Потребителският профил дава възможност на регистрирания потребител да ползва определени Услуги, до които достъпът е ограничен – да избира и добавя услуги в профила си, да допълва/променя/актуализира информацията за себе си, да променя данните за вход и контакт, да редактира и премахва свое потребителско съдържание, обяви и др..
1.8. Потребителско съдържание е всеки текст, снимка или друго графично съдържание, които потребителят запазва на сървър, ползван от АГРО-СДЕЛКА 1.9. Потребителско име е избран от регистрирания потребител уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които заедно с избрана от него парола, той се индивидуализира в уебсайта АГРО-СДЕЛКА.БГ и получава достъп до своя Потребителски профил.
1.10. Регистриран потребител е всеки потребител, който е преминал успешно процедурата по регистрация и е създал потребителски профил
1.11.  Нерегистриран потребител е всеки потребител, който не отговаря на критериите за регистриран потребител.
1.12. Обява е създадено от потребителят съдържание (текст, изображение, видео и др.) за продажба или покупка на продукт/услуга.
1.13. Интepнeт cтpaницa e cъcтaвнa или oбocoбeнa чacт oт caйтa, cъдъpжaщa в ceбe cи тeĸcт, пpoгpaмa, гpaфични изoбpaжeния, вътpeшни или външни пpeпpaтĸи или peĸлaми. 
1.14. Сървър е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
1.15. Търговски съобщения са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
1.16.  Уебсайт e специфично място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, текст, програми (софтуер), звуци, снимки, изображения, електронни препратки или други материали и ресурси.
1.17. Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство, което прави невъзможно предоставянето на услугите.
1.18. Услуги са услугите, предоставяни посредством уебсайта АГРО-СДЕЛКА.
1.19. IP address е уникален идентификационен номер, който свързва устройство, интернет страница или ресурс, като позволява да се локализира в интернет мрежата.
 
II. Предмет на договора
2.1. АГРО ПРЕС ООД предоставя услуги на потребителите на АГРО-СДЕЛКА.БГ, при стриктно спазване от страна на потребителите описаните условия в този документ.
2.2. Потребителите получават част от услугите без да е необходима предварителна регистрация -  услуги, свързани с търсене и получаване на достъп до потребителско съдържание, обяви, снимки, информация за продажба на агро продукция, земделска техника, животни, фуражи, торове, препарати, агро услуги и др. Както и до всяка доброволно предоставена информация от потребителите - телефон за връзка, е-мейл, съдържание на новини и други услуги, разположени на уебсайта АГРО-СДЕЛКА
2.3. Част от услугите се предоставят без да е необходима предварителна регистрация, но само след като Потребителят предостави валиден електронен пощенски адрес и телефон за връзка.
2.4. Използването на част от услугите е възможно само след предварителна регистрация и създаването на потребителски профил. Част от тези услуги са публикуване на до 10 безплатнa обяви на месец, изпращане на директни запитвания към обяви, възможността за ползване на платени услуги, добавянето на коментари под новини, добавянето на профилна информация - снимки, данни за контакт, уеб сайтове, описания и други услуги.
2.5. АГРО ПРЕС ООД не предоставя компютърно и клиентско оборудване, с което да се осъществи свързаността на потребителите до уебсайта АГРО-СДЕЛКА.
2.6. АГРО ПРЕС ООД не носи отговорност, ако потребителят не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на АГРО ПРЕС (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с интернет свързаност и др.).
2.7. Πopaди paзнooбpaзиeтo нa пpeдлaгaнитe ycлyги и възмoжнocтитe зa тяxнoтo пocтoяннo пoдoбpявaнe, paзшиpявaнe и oбнoвявaнe, АГРО-СДЕЛКА.БГ cи зaпaзвa пpaвoтo eднocтpaннo дa пpoмeня oбщитe ycлoвия зa пoлзвaнe нa caйтa пo вcяĸo вpeмe, бeз пpeдвapитeлнo yвeдoмявaнe нa пoтpeбитeлитe. Това включва и условията за достъп до определени услуги. По всяко време потребителят може да се изформира за актуалните условия на ползваните услуги на публично достъпен интернет адрес - https://agro-sdelka.bg/Usloviya-za-polzvane.c157
 
III. Съгласие с Условията за ползване
3.1. Настоящите Условия за ползване се прилагат за регистрираните и нерегистрираните потребители на уебсайта АГРО-СДЕЛКА.БГ. Като нерегистрираните потребители са ограничени до ползване на услугите, посочени подробно в ГЛАВА II.
3.2. Текстът на настоящите Общи условия за ползване е достъпен на интернет страница http://agro-sdelka.bg/Usloviya-za-polzvane.c157. Препратката към Общите условия за ползване е разположена на всяка страница в уебсайта АГРО-СДЕЛКА.БГ. 
3.3 С всяко използване на информационните услуги и ресурси на уебсайта АГРО-СДЕЛКА.БГ, включително с отварянето на всяка една интернет страница и/или препратка от уебсайта АГРО-СДЕЛКА.БГ, потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия за ползване, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.
3.4. Нерегистриран потребител, който не е съгласен, с което и да било от изискванията, предвидени в тези Условия за ползване следва да не използва уебсайта АГРО-СДЕЛКА или която и да е от услугите.

IV. Регистрация
4.1. Потребителите, които искат да ползват услугите от т.2.4 от настоящите Условия за ползване, трябва предварително да създадат потребителски профил и да попълнят исканата инфорамция от електронна форма за регистрация на интернет страницата https://agro-sdelka.bg/page/login?register и да изрази съгласие за спазването на настоящите Условия за ползване.
4.2. Потребителят следва да попълни всички полета, обозначени като задължителни в съответната електронна форма за регистрация.
4.3. При регистрация потребителят се идентифицира чрез е-мейл. Като по време на регистрацията предоставя следната информация - име, e-mail, телефон и всяка друга информация, посочена в електронната форма за регистрация.
4.4. С маркиране на полето „Съгласен съм с Условията за ползване”, от който неразделна част са Правила за използване и опазване на информацията и използване на кукита (cookies) в уебсайта АГРО-СДЕЛКА.БГ и клик на бутона „Създай профила”, потребителят извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), с което декларира, че е запознат с настоящите Условия за ползване, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. Със записването на данните на потребителя на сървър на АГРО-СДЕЛКА.БГ, електронното заявление от потребителя има качеството на електронен документ по смисъла на ЗЕДЕП.
4.5. АГРО ПРЕС ООД може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Условията за ползване и регистрацията му, в случай на възникване на правен спор.
4.6. Страните се съгласяват, че въвеждането на парола за достъп в потребителския профил представлява идентифициране на потребителя като автор на изпращаните електронни изявления чрез уебсайта АГРО-СДЕЛКА.БГ, съответно идентифициране на потребителя като титуляр на тези изявления. АГРО ПРЕС ООД предоставя логическа свързаност с тези електронни изявления и определя електронната информация равностойнна на саморъчен подпис в техните взаимоотношения на основания чл. 13, ал. 1 от ЗЕДЕП
4.6 Потребителят се съгласява да бъде адресат и да получава електронни изявления от АГРО ПРЕС ООД. Страните се съгласяват, че изпращаните от АГРО ПРЕС ООД към потребителя съобщения чрез електронна поща от електронния пощенски адрес info@agro-sdelka.bg, съставляват електронни изявления и АГРО ПРЕС ООД се идентифицира като автор и титуляр на тези електронни изявления.
4.7. Непълнолетни лица имат право да се регистррират само в случаите, когато родител/настойник декларира съгласие с Условията за ползване на уебсайта АГРО-СДЕЛКА.БГ
4.8. Малолетни деца нямат право на регистрация
4.9. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на АГРО ПРЕС ООД и/или на трети лица
4.10. При попълване електронната форма за регистрация потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни за себе си, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. В случай на предоставяне на неверни данни, АГРО ПРЕС ООД има право да прекрати или спре незабавно/без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията на потребителя. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора. 
4.11. Всяко отделно лице може да има само един Потребителски профил. Ако АГРО ПРЕС ООД получи информация, която дава основание да се предположи, че множество потребителски профили са регистрирани от едно и също лице, АГРО ПРЕС ООД има право да спре или прекрати всякакви дублиращи се потребителски профили.
4.12. Представянето за друго лице и използването на неверни данни при регистрация е строго забранено. АГРО ПРЕС ООД има правото да откаже или преустанови на даден потребител, за когото се предполага, че предоставя неверни данни.
4.13. За валидна регистрация се счита само тази, в която са посочени всички задължителнни данни в регистрационната форма. При непредоставяне на същие, АГРО ПРЕС ООД има право да откаже регистрацията.

V. Сключване на договора
5.1. С приемането на настоящите условия от потребителя се сключва догорова между потребителя и АГРО ПРЕС ООД. По смисъла на Условията за ползване този договор се сключва на български език и комуникацията по него се извършва чрез посочените електронни пощи в него.
5.2. Сключеният договор между АГРО ПРЕС ООД и регистриран потребител е безсрочен, може да бъде прекратен по взаимно съгласие или чрез предоставяне на писмено становище за това на посочените е-мейли за кореспонденция
5.3. Сключеният договор между АГРО ПРЕС ООД и нерегистрираните потребители има сила за времето на ползване на услугите посочени в настоящите условия и може да бъде преустановен по всяко време.
 
VI. Потребителски профил
6.1. Потребителският профил става активен веднага след потвърждение на регистрацията му в елктронната форма за регистрация.
6.2. Регистрираният потребител се задължава да предостави вярна, точна и незаблуждаваща информация в профила си.
6.3. Регистрираният потребител се задължава да не разкрива своята парола на трети лица и да уведоми незабавно АГРО ПРЕС ООД в случай на неправомерен достъп
6.4. Регистрираният потребител носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването на неговия потребителски профил.
6.5. АГРО ПРЕС ООД не проверява и не носи отговорност за истинността на информацията, предоставяна от регистрирания потребител при регистрацията му или при ползването на услугите, нито за това дали посочените от него имена засягат права на трети лица - в това число право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право върху марка, или други права на интелектуална или индустриална собственост.

VII. Предоставяни Услуги
7.1. АГРО ПРЕС ООД предоставя услуги на информационно общество по смисъла на Закона за електронната търговия чрез своя интернет портал АГРО-СДЕЛКА.БГ. Всички услуги, тяхното съдържание, условията за предоставянето им и цените за ползването (ако има такива) се публикуват на съответните интернет страници в Уебсайта АГРО-СДЕЛКА.
7.2. АГРО ПРЕС ООД пpeдocтaвя бeзвъзмeздeн дocтъп дo инфopмaциoнни pecypcи зa личнo пoлзвaнe пoд фopмaтa нa cтaтии, обяви, каталози и др., ĸoитo мoгaт дa вĸлючвaт тeĸcт, гpaфични изoбpaжeния, електронни пpeпpaтĸи, cнимĸи, ayдиo и видeo мaтepиaли, бaзи дaнни и дp., зaeднo c пpилeжaщитe им ĸoмeнтapи, пoмecтeни в интepнeт cтpaници нa уебcaйтa АГРО-СДЕЛКА.БГ. Тези услуги включват, но не само:
- АГРО РЕВЮТА: база данни, съдържаща новини, презентации на машини и нови продукти от земеделския сектор, събития и друга актуална информация, отнасяща се до аграрния сектор. Това съдържание е под формата на текстови и видео ревюта, които са носители на авторски права на екипа на АГРО-СДЕЛКА;
- АГРО ПРОДУКЦИЯ: база данни, съдържаща текстови, графични, аудио и видеоматериали под формата на обяви на различни потребители (ФЛ и ЮЛ), администрирани от екип на уебсайта АГРО-СДЕЛКА;
- ЖИВОТНИ И ФУРАЖИ: база данни, съдържаща текстови, графични, аудио и видеоматериали под формата на обяви на различни потребители (ФЛ и ЮЛ), администрирани от екип на Уебсайта АГРО-СДЕЛКА;
- АГРО ТЕХНИКА: база данни, съдържаща текстови, графични, аудио и видеоматериали под формата на обяви на различни потребители (ФЛ и ЮЛ), администрирани от екип на Уебсайта АГРО-СДЕЛКА;
- ТОРОВЕ И ПРЕПАРАТИ: база данни, съдържаща текстови, графични, аудио и видеоматериали под формата на обяви на различни потребители (ФЛ и ЮЛ), администрирани от екип на Уебсайта АГРО-СДЕЛКА;
- АГРО УСЛУГИ: база данни, съдържаща текстови, графични, аудио и видеоматериали под формата на обяви на различни потребители (ФЛ и ЮЛ), администрирани от екип на Уебсайта АГРО-СДЕЛКА;
- АГРО ФИРМИ: база данни, съдържаща информация за регистрираните ЮЛ – профилни снимки, лого, име, контактни данни, обяви, видео клипове, събития, новини и т.н., които са свързани само и единствено с интересите на всеко конкретното ЮЛ;
7.3. АГРО ПРЕС ООД дава възможност за търсене и получаване на достъп до информационни ресурси от страна на потребителя, разположени на уебсайта АГРО-СДЕЛКА.БГ по въведена ключова дума или критерии, свързана с желаното съдържание.
7.4. АГРО ПРЕС ООД дава възможност за публикуване на коментари в интернет страницата АГРО РЕВЮ, когато това е изрично разрешено;
7.5. Използването на част от услугите е възможно само след предварителна регистрация и създаване на потребителски профил. Такива услуги са възможност за регистрирания потребител да изгражда потребителски профил по зададени от АГРО-СДЕЛКА.БГ критерии, да го персонализира, да публикува съдържание в уебсайта АГРО-СДЕЛКА, да редактира и съхранява информация под формата на снимки (изображения), текст и друго потребителско съдържание, да публикува съобщения и всички други услуги, предоставяни на регистрирани потребители чрез уебсайта АГРО-СДЕЛКА.БГ.
7.6. Уcлyгитe нa уебсайта АГРО-СДЕЛКА.БГ ce пpeдocтaвят нa пoтpeбитeля във видa, в ĸoйтo ca, ĸaтo caйтът нe пoeмa oтгoвopнocт зa нaнeceни вpeди или пpoпycнaти пoлзи oт cтpaнa нa пoтpeбитeля пopaди изпoлзвaнeтo или нeвъзмoжнocттa зa изпoлзвaнeтo нa ycлyгитe, пpeдocтaвeни oт Каkѕерrаvіbg.соm. Eĸипът нa caйтa нямa зaдължeниeтo дa зaдoвoли ĸoнĸpeтни или cпeцифични изиcĸвaния нa дaдeн пoтpeбитeл. 
 
VIII. Публикуване на обяви. Платени услуги
8.1. При публикуване на обява потребителят трябва да:
8.1.1. Да посочи заглавие на обявата.
8.1.2. Да посочи цена или условия за допълнително договаряне на цената. Цената може да бъде в лева или евро, да е фиксирана или да е по договаряне.
8.1.3. Потребителят може да променя категорията на обявата след публикуването й. 
8.1.4. Администраторът може да редактира съдържанието на обявата, така че да отговаря на условията за ползване на сайта АГРО-СДЕЛКА.БГ.
8.1.5. Потребителите се задължават да публикуват съдържание, снимки, видео, марки и др. само, ако притежават авторските права върху тях или разрешение за използването им. 
8.1.6. Потребителите се задължават да публикува обявите си на кирилица.
8.1.7. Потребителите се задължават да не публикува обяви с повтарящо се съдържание - това са обяви със сходни описания, заглавия, снимки и т.н.
8.2. Потребителите на уебсайта АГРО-СДЕЛКА.БГ имат право да ползват платените услуги, които осигуряват възможности за рекламиране на обявите чрез публикуване на ВИП обяви или увеличаване на броя публикувани обяви. Цените за платените услуги са налични на интернет страницата https://agro-sdelka.bg/Za-reklama.c155. Платените рекламни услуги не гарантират приоритет на рекламата.
8.3. Платените обяви (ВИП Обяви) се показват най-горе в списъка за съответната категория на ротационен принцип в рамките на 7 календарни дни от ползването на промо опцията. Потребителят има право да използва вече заплатените услуги в рамките на 30-календарни дни от заявяването им.
8.4. Заплащането на платените услуги може да се извърши директно по банкова сметка на АГРО ПРЕС ООД или чрез ePay.bg
8.5. АГРО ПРЕС ООД издава фактури за сумите, които потребителите са заплатили. Потребителят е задължен да поиска издаване на фактура в 5-дневен срок от датата на плащането, в случай, че такава не е издадена автоматично от системата. Това може да се извърши с изкане на електронен адрес info@agro-sdelka.bg
8.6. Ако потребителят реши да преустанови ползването на предплатени от него суми и пожелае връщане на стойността, следва да изпрати официално искане по електронна път на info@agro-sdelka.bg. На връщане подлежи само частта от сумата, която потребителят не е използвал. Връщането на суми се извършва в 14-дневен срок от датата на получаване на искането по предварително посочена банкова сметка на потребителя.

IX. Права и задължения на Потребител
9.1. Потребителят има право на достъп в реално време до услугите, предоставяни чрез уебсайта АГРО-СДЕЛКА.БГ при спазване на изискванията за достъп, определени от АГРО ПРЕС ООД.
9.2. Потребителят има право да добавя/публикува потребителско съдържание на сървър на АГРО ПРЕС ООД чрез указаните в уебсайта АГРО-СДЕЛКА.БГ инструменти (форми за добавяне на обяви, снимки, видео съдържание, въпроси, отговори; форми за добавяне на файлове и др.) при спазване на всички изисквания, съдържащи се в тези условия за ползване и на съответните Интернет страници, от които са достъпни съответните инструменти.
9.3. Потребителят има право чрез функцията „Сподели“ да покаже потребителско съдържание, публикувано на Уебсайта АГРО-СДЕЛКА, в негови лични уебсайтове с нетърговски цели. Когато използва тази функция, потребителят е задължен да посочи, че източникът на съдържанието е АГРО-СДЕЛКА.БГ и да предостави електронна препратка към него. Когато използва тази функция, потребителят няма право да прави никакви промени.
9.4. Потребителят се задължава при използване на предоставяните от АГРО ПРЕС ООД услуги да не разполага на сървър на АГРО-СДЕЛКА.БГ потребителско съдържание на трети лица – информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали, които противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Условия за ползване, Интернет етиката, общоприетите норми на добрите нрави и морала;
9.5. Потребителят се задължава да не публикува съдържание, което е обект на права на интелектуална или индустриална собственост на трети лица, освен със съгласието на носителя на правото, както и съдържание, което представлява търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация, чието разкриване е забранено от договор, закон или от акт на компетентен държавен или общински орган;
9.6.  Потребителят се задължава да не публикува съдържание, което приканва или съдържа насилие над хора или животни, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на хора или животни; с порнографско или открито сексуално съдържание; представящо или приканващо към дискриминация.
9.7. Потребителят се задължава при използване на предоставяните от АГРО ПРЕС ООД услуги да не извършва злоумишлени действия по смисъла на тези Условия за ползване; да не осъществява политическа агитация или религиозна пропаганда; да не призовава към агресия, расизъм, жестокост и други подобни действия, целящи създаване на страх, смут, паника, омраза и нетолерантност.

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА АГРО-СДЕЛКА с решение на управителя на „АГРО ПРЕС” ООД на 29.03.2017 г.
 

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА КУКИТА (COOKIES)

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА КУКИТА (COOKIES)
 

COOKIES (Бисквитки) са малки текстови файлове, които се генерират и съхраняват на компютъра, смартфона или друго устройство, през което посещавате уебсайта АГРО-СДЕЛКА.БГ. Те предоставят възможност за по-бързо сърфиране, за защитена връзка и за предоставяне на съдържание, спмрямо последни посетени интернет адреси.

АГРО ПРЕС ООД има право да събира и използва потребителска информация, чрез която потребителят може да бъде идентифициран - имена, локация (адрес), адрес на електронна поща, телефон, снимки, пол, дата на раждане, както и всяка друга информация, коятодоброволно е предоставена от потребителя при ползване на услугите в уебсайта АГРО-СДЕЛКА.БГ, в това число от Facebook и Google+ на АГРО-СДЕЛКА при регистрация на потребителя чрез вход през Facebook и Google+.
 
Информацията, която се съхранява от „бисквитките“ е за ограничен период от време и може да се отнася до: конкретните уеб страници, които сте посещавали; реклами, на които сте кликали; видът на браузър, който ползвате, както и информация, която вече сте предоставили на уебсайта (разрешили сте ползването на "бисквитки" и не се налага повторното въвеждане на същите данни). Предоставената информация понякога е свързана и с Вашия IP адрес.  

Уебсайтът АГРО-СДЕЛКА.БГ може да съдържа „бисквитки“ на трети страни  - компании за измерване на аудитория; доставчици на персонализирана реклама и т.н. Тези „бисквитки“ на трети страни позволяват съхранението на статистическа информация и предоставяне на персонализирана реклама при използване на уебсайта. 

Реклами за нашия уебсайт могат да се появят на рекламни пространства на трети страни. Тези реклами се управляват от партньори на БНП Париба Лични Финанси, следователно и „бисквитките“, съхраняващи се на дадения сайт, се управляват от третите страни. Нашата компания не носи отговорност за управлението на тези "бисквитки", предоставени от трети страни, затова Ви съветваме да се запознаете с Политиките за поверителност и защита на лични данни и управление на "бисквитки" на съответните страни. 
 
При предоставяне на услугите АГРО ПРЕС ООД съхранява информация и получава достъп до такава информация, съхранена в крайното устройство на Потребителя и съответно я обработва с цел:
- Осигуряване на нормален и качествен достъп на Потребителя до Услугите с всички техни функционални възможности;
- Проверка за наличността на скриптове, софтуерни приложения и настройки на крайното устройство на Потребителя необходими за нормалния достъп и ползване на Услугите и информирането му за липсата на такива;
- Проследяване и предотвратяване извършването на мултиакаунтинг (регистрация и използване на множество потребителски профили от едно лице) и злоумишлени действия;
- Визуализиране или невизуализиране на елементи от уебсайта АГРО-СДЕЛКА.БГ, които имат специфични изисквания съвместими или съответно несъвместими с конкретни свойства, качества или настройки на крайното устройство на Потребителя (напр. ширина на екран; разделителна способност и др.);
- Приспособяване на услугите и осигуряване на автоматизирано показване или скриване на различни елементи от Уебсайта АГРО-СДЕЛКА съобразно предпочитанията и настройките на потребителя
- Реклама и проучване на предпочитанията на Потребителите.
 
В използваните от АГРО ПРЕС ООД cookies не се съхранява информация, която да позволява идентифицирането на потребителя като физическо лице.
 
Потребителят има право по всяко време да откаже съхраняването и/или достъпа до информацията, съхранена в използваното от него крайно устройство.
 
Забраната и/или изтриването на кукитата (cookies) от страна на потребителя може да доведе до пълна или частична невъзможност на потребителя да достъпи до уебсайта АГРО-СДЕЛКА.БГ и/или услугите, до промяна или премахване на предварително зададени критерии от него при предишни посещения.
 
Потребителят има право по всяко време да получи информация относно съхраняваните от АГРО ПРЕС ООД в използваното от него крайно устройство данни като отправи съответно запитване към АГРО ПРЕС ООД на следния адрес на електронна поща: info@agro-sdelka.bg
  
Кукита могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за потребителя по време на неговото посещение на уебсайта АГРО-СДЕЛКА.БГ и други посещавани от него уебсайтове, с цел отчитане на статистики и тенденции в развитието на уебсайта и т.н. АГРО ПРЕС ООД няма достъп до или контрол върху използването на тези кукита.
 
Следните трети лица, предоставящи услуги за реклама, уеб анализ и онлайн статистки, използват кукита чрез Уебсайта АГРО-СДЕЛКА:
- Google AdSense. За повече информация относно кукитата, инсталирани от от Google, можете да посетите уебсайта Google;
- OpenX. За повече информация относно кукитата, инсталирани от OpenX, можете да посетите уебсайта OpenX;
- Google Analytics. За повече информация относно кукитата, инсталирани от Google Analytics, можете да посетите уебсайта Google Developers;
  
АГРО ПРЕС ООД има право да разпространява и предоставя публично достъпното съдържание на уебсайта АГРО-СДЕЛКА.БГ
 
С приемането на Условията за ползване и на тези Правила Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право по всяко време да възрази срещу последващо обработване на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до АГРО ПРЕС ООД на посочените адрес или електронен пощенски адрес за контакти - info@agro-sdelka.bg . Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за първи път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване и използване.
 
С приемането на условията за ползване и на тези правила потребителят декларира, че е информиран, и изразява своето съгласие личните му данни да бъдат предоставяни и разкривани от АГРО ПРЕС ООД на други администратори на лични данни за целите на маркетинга и рекламата на територията на Република България и в държави в и извън Европейския съюз при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Потребителят има право по всяко време да оттегли своето съгласие за последващо предоставяне на личните му данни на трети лица по начина, описан по-горе в тази точка.
 
Настоящите Правила са приети с решение на управителя на АГРО ПРЕС ООД на 29.03.2017 г.